دسته‌بندی نشده

سمینار آشنایی با فرایند ارزشیابی مدارکو کاریابی متخصصان مراقبت های پزشکی در آلمان

سمینار آشنایی با فرایند ارزشیابی مدارکو کاریابی متخصصان مراقبت های پزشکی در آلمان
  • جذب نیروی متخصص مراقبت های پزشکی در آلمان

  • انواع اقامت مربوط به فعالیت متخصصان مراقبت های پزشکی در آلمان

  • پیشنیاز های لازم برای شروع فعالیت در آلمان

  • فرایند کاریابی

  • چهارشنبه ۲۱ آذر ۹۷

  • خیابان احمد قصیر - کوچه هشتم - پلاک ۷ - ساختمان آرین - اتاق بازرانی ایران و آلمان

Author


Avatar