';
پرسشنامه کلاس زبان آلمانی

جهت سهولت در امر آموزش زبان آلمانی پروژه ProRecognition در نظر دارد برای متقاضیان کار در آلمان و کسانی که تحت مشاوره ما هستند کلاس های زبان آلمانی برگزار کند. لذا خواهشمند است فرم زیر را پر کنید