side-area-logo

مشاوره ارزشیابی رایگان مدرک تحصیلی

با بازشدن درهای بازار کار آلمان نیرو ها ی کاری متخصص بیشتری این امکان راخواهند کرد که وارد بازار کار آلمان شوند. پس از تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی مشاغلی که کمبود نیرو دارند ،لیست مثبت مشاغل آژانس فدرال برای نیروی های متخصص به روزرسانی شده است...
کلاس های زبان آلمانی

جهت سهولت در امر آموزش زبان آلمانی پروژه ProRecognition در نظر دارد برای متقاضیان کار در آلمان و کسانی که تحت مشاوره ما هستند کلاس های زبان آلمانی برگزار کند.

HalloسلامHelloBonjour
Image module
سمینارها و کارگاه های آموزشی

جهت اطلاع از آخرین سمینارهای پروژه ProRecognition می توانید از لینک زیر استفاده کنید